Persoonsgegevens

Wat kan ik er mee?

Persoonsgegevens & Djaky.com

Bij Djaky.com registreren we gegevens van onze klanten. Dit doen we om bestellingen te kunnen bezorgen op het juiste adres, reparatieverzoeken te kunnen uitvoeren, nieuwsbrieven te versturen of een passende aanbieding te doen.

Wanneer wij persoonsgegevens van jou registreren, heb je het recht om te weten welke gegevens wij van je verwerken. Je hebt de mogelijkheid om deze gegevens in te zien, te corrigeren of onjuiste of verouderde informatie laten verwijderen. Ook wanneer je geen e-mails, nieuwsbrieven, telefoontjes van ons meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig afmelden. Voor het afmelden van commerciële berichten is het voldoende om een email te sturen naar klantenservice@djaky.com met je contactgegevens. Geef daarbij duidelijk aan voor welke communicatiekanalen je wilt afmelden.

Meer informatie over hoe Djaky.com met jouw persoonsgegevens omgaat, vind je in onze Privacy verklaring.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Djaky.com van jou bezit en verwerkt, of deze gegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, dan kun je dat online aanvragen door middel van een schriftelijk verzoek op onze website. Open hier het formulier voor een verzoek met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Hoe doe ik een inzage-, correctie- of een verwijderverzoek?

Via het online formulier kan je een verzoek indienen.

Let op: Als jouw verzoek niet volledig is ingevuld wordt dit niet in behandeling genomen.

Hoe lang duurt de afhandeling van een verzoek?

De wettelijke termijn waarbinnen Djaky.com je uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van je verzoek. In sommige gevallen hebben wij het recht om binnen 3 maanden te reageren op je verzoek. Bijvoorbeeld indien het verzoek heel complex is. Wij zullen je dit dan binnen 1 maand laten weten. Hebben wij geen persoonsgegevens van jou, dan krijg je hiervan een bevestiging.

Wat houdt het recht op vergetelheid in?

Dit houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens in een aantal gevallen kan laten wissen.

Dit recht kan worden ingeroepen als:

  • De persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verkregen.
  • De toestemming is ingetrokken of bezwaar is getekend tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • De persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen onder de 16 jaar.