Disclaimer

Welke aandachtspunten zijn er?

Wat valt er onder onze disclaimer

Djaky.com (handelsnaam van A.D. Jansen Zwolle B.V.) presenteert deze website en alle andere publicaties zoals offertes, facturen, aanbiedingen, reclame-uitingen, publicaties, facturen en de informatie daarin zoals maten, gewichten, specificaties, eigenschappen en prijzen met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Desalniettemin kan het zo zijn dat er bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen op deze website kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Djaky.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (het gebruik van) deze website en/of de informatie vermeld op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen en het gebruik van andere publicaties zoals reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties en facturen.

Tenslotte

Djaky.com houdt zich niet aansprakelijk voor informatie die op andere websites is vermeld en waar eventueel naar verwezen wordt of die als bron gebruikt is voor deze website.

Kom je informatie tegen die verouderd of incorrect is, of heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.